در این بخش عکسهایی از تحویل اجناس سایت نیلا دکور و رضایتمندی مشتریان را مشاهده می کنید.
در صورتیکه شما نیز از محصولات خریداری شده از سایت برای ما عکس ارسال کنید ، 5 امتیاز برای شما در نظر گرفته خواهد شد که در خریدهای بعدی می توانید از آن استفاده کنید.